Michal Čihař - phpMyAdmin (7.) - Úpravy vzhledu

phpMyAdmin (7.) - Úpravy vzhledu

Pokud se nám nelíbí standardní vzhled, je možné ho téměř libovolně měnit. Jednodušší úpravy můžeme udělat pomocí nastavení, kompletní změnu pomocí témat.

Předpoklady

Podpora témat přibyla ve verzi 2.6.0 a mnohá nastavení týkající se vzhledu se rovněž v této verzi měnila, je předpokladem mít verzi 2.6.0 nebo novější.

Konfigurace vzhledu v konfiguračním souboru

Konfigurační soubor obsahuje mnoho voleb, proto nemá cenu zde popisovat každou z nich, k tomu postačí dokumentace (která je dostupná v angličtině a francouštině, překladatel do češtiny je vítán :-). Zmíním se proto jen o nastaveních, která mnoha uživatelům usnadní práci.

Levý panel

Levý panel obsahuje seznam tabulek a databází, pokud jich není příliš mnoho a nemáme zásadní odpor vůči javascriptu. můžeme pomocí volby $cfg['LeftFrameLight'] = FALSE; zapnout zobrazování všech databází a tabulek v rozbalovacím stromu. To usnadní přechod mezi tabulkami v různých databázích.

Pokud již máme stromovou strukturu, je možné jí ještě rozšířit na úrovni tabulek. To se obzvlášť hodí, pokud máme jedinou databázi a v ní mnoho tabulek, které patří k různým projektům. Aby toto bylo možné, musí být tabulky patřící k sobě pojmenovány s předponou, například pma_cosi. Nastavením $cfg['LeftFrameTableSeparator'] na znak oddělující onu příponu budeme mít tabulky strukturované podle projektů:

V případě práce s více MySQL servery (nebo připojeními), se může hodit zobrazit volbu serveru i levém panelu, toho docílíme volbou $cfg['LeftDisplayServers'] = TRUE;.

Často používané operace

Každý uživatel nejčastěji provádí jiné operace s databází, proto se nedá všem zavděčit volbou standartně zobrazovaných stránek při kliknutí na databázi nebo tabulku. Pro tento případ lze pomocí $cfg['DefaultTabServer'], $cfg['DefaultTabDatabase'] a $cfg['DefaultTabTable'] nastavit výchozí stránky při vstupu do dané sekce.

Úpravy a procházení tabulek

Při vytváření tabulky se ze zapnutými transformacemi zobrazuje mnoho položek a obvykle se nevejdou na obrazovku. Toto zobrazení je možné otočit o devadesát stupňů, takže parametry jednoho sloupce budou zobrazeny pod sebou a zaberou méně místa. Po nastavení $cfg['DefaultPropDisplay'] = 'vertical'; tedy získáme:

Příliš dlouhý text se při procházení tabulek zkracuje na 50 znaků, což může být v mnoha situacích na škodu, vždy při prohlížení tento limit můžeme obejít pomocí tlačítka nebo ho lze nastavít konfigurační volbou $cfg['LimitChars'] na vyšší hodnotu. Stejně tak při úpravách polí CHAR a VARCHAR může být pole typu input příliš malé, tak ho můžeme nahradit nastavením $cfg['CharEditing'] = 'textarea'; polem textarea, které nám umožní i zadávat text obsahující více řádek.

V konfiguraci můžeme ovlivnit i velikost editačních polí ($cfg['CharTextareaCols'] a $cfg['CharTextareaRows']) a také jejich automatické označování ($cfg['TextareaAutoSelect']), které, obzvláště s automatickým kopírováním do schánky, obvykle působí uživatelům používajícím XWindows víc škody než užitku.

Vlastní témata

Vytvořit vlastní téma je celkem jednoduché, téma se skládá z definované sady obrázků, tří souborů definující CSS, screenshotu a souboru s informacemi o tématu. Pokud ovšem jsme příliš líní, můžeme si stáhnout již hotová témata z webu projektu.

Soubor s informacemi info.inc.php určuje kompatilibility tématu a název, který bude zobrazen v uživatelském rozhraní:

<?php
$theme_name = 'Original';
$theme_version = 1;
$theme_generation = 1;
?>

Verzi tématu určují dvě proměnné theme_version a theme_generation. Témata v rámci jedné generace by měly být zpětně kompatibilní (dochází například k přidání obrázků nebo css tříd), rozdílné generace témat mohou být naprosto odlišné, některá následující například může používat šablony.

CSS styly nastavíme v souborech v adresáři css. Tyto soubory jsou tři, po jednom pro levý a pravý rámec a jeden pro tisk: theme_left.css.php, theme_right.css.php a theme_print.css.php. Mohou to být jen čistě css soubory nebo využít i možností php a předdefinovaných proměnných pro detekci různých prohlížečů. Pro popis jednotlivých tříd je nejlepší se podívat do existujících témat.

Poslední částí je sada obrázků, která bude použita. Obrázků je poměrně hodně (v současné verzi 115), protože většina akcí je znázorněna ikonkou, tak se připravte na hodně práce, pokud nepoužijete existující ikonky. Po jejich upravení ještě vytvoříme malý screenshot screen.png, aby uživatel viděl, jak naše téma vypadá a můžeme ho rozšířit do světa pomocí trackeru na webu projektu.

Základní procházku po nastavení uživatelského rozhraní máme za sebou a tento seriál se pomalu blíží ke svému konci. Příští díl představí některé zajímavé vlastnosti a konfigurační volby a bude pravděpodobně posledním.